II. Yabancı Dil İçin İngilizce ve Karşılaştırmalı Dil Bilgisi
24.02.2018, 09:03
İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCANIN ÖĞRENİLMESİNDE İNGİLİZCENİN VE KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLGİSİNİN ROLÜ
Özet
Bu çalışmanın amacı, ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenirken anadilden
kaynaklanan olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek için İngilizceden olumlu aktarmalar
yapılabileceğini örneklerle ortaya koymaktır.
Bilindiği gibi anadilde bulunan birçok dilbilgisi yapısı yabancı dilde bulunmamakta
ve yapılar birebir örtüşmemektedir. Yabancı dil öğrenmeyi etkileyen bu dilsel yapılardaki
farklılıklar dil öğreniminde ve öğretiminde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Anadilden
yapılan aktarmaları bilinçli olarak yönlendirmek ancak karşılaştırmalı dilbilgisi analizleri
ile mümkündür.
Çalışmamızda Almancadaki edilgen yapı çıkış noktası alınarak üç dildeki edilgen
yapı karşılaştırmalı yöntemle incelenmiş ve özellikle akraba olan dillerin yapılarının tanımlanmasının,
akraba olmayanlara göre daha kolay olduğu görülmüştür. Farklılıkların ve
benzerliklerin açıkça ortaya konabilmesi için dillerin tüm yapılarının aynı yöntem ile incelenip
tanımlanması gerektiği anlaşılmaktadır. Sadece dilin belirli yapılarının karşılaştırmalı
incelenmesi yeterli değildir.
Anahtar sözcükler: Edilgen yapı, ikinci yabancı dil, Almanca, İngilizce, Türkçe
THE ROLE OF ENGLISH AND COMPARATIVE GRAMMAR IN LEARNING
GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE
Abstract
The aim of this study is to demonstrate -with examples- the possibility of positive
transfer from English in order to eliminate the negative effects of the mother tongue while
learning German as a second foreign language.
As it is known, many of the grammatical structures in a given language may not be
inherent in another language and thus structures may not overlap. These kinds of
differences in linguistic structures which affect learning a foreign language should be taken
into consideration in both teaching and learning a language. To direct transfers from the
mother tongue consciously is only achievable through the knowledge of comparative
grammar analyses.
In our study, the passive voice in German was taken as the starting point; the
passive voices in the three languages were analyzed respectively with the comparative
method and it is consequently inferred that, particularly, the description of the structures of
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 21 Yıl : 2006/2 (205-216 s.)
206
related/kindred languages is much easier than that of non-related languages. In order to
fully identify the differences and similarities, it is evident that the whole structures of
languages should be described and analyzed using the same methods. The sole comparative
analysis of certain structures of language is not sufficient.
Key words: the passive voice, second foreign language, German, English, Turkish
 
Added by: jungnet | | Etiket: II. Dil, Almanca öğrenimi, İngilizcenin önemi, İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCANI
Okunma: 1211 | Değerlendirme: 3.0/2
Toplam Görüş: 0
avatar