Vaka Sorumluluğu Nedir?

"vaka / vakâ" sözcükleri Osmanlıca'da "Hadise, olup biten" manalarındadır. Birçok alan ve sektörde konu yahut işlev olarak değişiklik gösteren bazı durumlar vaka olarak nitelendirilirken, bu işlem süresince konuya vakıf olmak, sorun tespiti ve çözümü için çaba sarf etmek, sorumluluk bilinciyle en iyi düzeyde takibini sağlamak üzere kendini hadiseye adayan kişiye ise "Vaka Sorumlusu" denilmektedir. Vaka sorumluluğu ise, bu kişinin yaptığı işin bizzati kendisidir. Kaza, sınav, suç, cinayet, çalışma, ödev, problem vb. daha sıralanabilecek bir sürü alanda vaka bulunabilir ve Vaka Sorumluluğunun da kendi içinde birçok branşa ayrılma ihtimali yüksektir.

Vaka Sorumluluğu, adeta dedektif gibi iz süren, ünlü hayranı gibi takipçilikte bağlılık gösteren, polis kadar çevik takip sağlayan, çözüm odakli bireyler olmak zorundadır. Hız, zaman yönetimi ve kurgusal çözümleme büyük önem arz etmektedir. Günümüzde Vaka Sorumluluğu çoğunlukla Trafik, Yol Yardım, Asistanlık, Emniyet gibi birimlerde yaygın kullanılmaktadır. Ancak hemen hemen birçok sektör ve alanda önem arz eder. Ayrıca edebiyat, felsefe ve psikolojide de tıpkı bilişim, teknoloji ve matematikte önem arz ettiği gibi.

Vaka ve Sorumluluğuna kısa bir örnek: Bir tır şoförü uzun yola çıkıp, yabanı bir ülkede kaza yapar veya lastiği patlar. Akabinde ise firmasına durumu bildirir. Firma veya doğrudan sürücü Vaka Sorumlusuna bildirimde bulunur. İşte bu süreçte vaka sorumluluğu başar. Vaka Sorumlusu, kendi iş akışı ve ilkeleri doğrultusunda konum, detay, lastik bilgisi vb. detayları öğrenir ve bu bilgiyi işleyerek vakayı analiz eder. En uygun şartlar gözlemlenerek bölgeye yolyardım yahut çekici veya farklı gerekli yardımı yönlendirir. İşlemin ve sürecin sürekli takibi Vaka Sorumlusuna aittir. Faturalandırmadan, değişime ve dahi yolda oluşabilecek aksaklık yahut kazalara kadar tümü Vaka Sorumlusunun bilgisi ve takibindedir. Taki konu çözüme kavuşup, sürücü yoluna devam edene kadar. Fakat Vaka Sorumlusunun işi yine de bitmez. İşlem sonrası faturalandırma, belgelendirme ve raporlama gibi durumlar yine süreç içerisinde devam etmektedir. İşte bu ve benzeri durumlar vaka ve vaka sorumlusunun iş akışına bir örnektir. Bu çok kısa ve özet bir örneklemedir.


Değerlendirme: 5.0/1
Sayaç: 689 | Ekleyen: jungnet | Etiket: vaka, vaka sorumluluğu, was ist case handler, case handler, what is the case handler, vaka sorumluluğu nedir
Toplam Görüş: 0
avatar