Eingang zu deutsche Literatur und Sprache - Alman Dili ve Edebiyatına Giriş

In diesem Artikel habe ich einige Information für die Studenten, die Deutsch wählen wollen. Ich habe einige Informationen über Germanistik, Deutsch und diese Fach. Dieser Artikel ist auf Türkisch.
Avrupa dillerinin önde gelen ve tarihi bayağı geçmişe dayanan Almanca günümüz dünyasında önemli diller arasında yer almaktadır.  Almanca günümüzde Turizm, Teknoloji, Makina ve Sanayi alanında önemli yer tutmaktadır.
Alman Dili ve Edebiyatı diğer bir ifadeyle "Germanistik"; Göthe demektir, Wolfgang demektir.
Almanca Dil Bilgisi
Almanca Avrupa dilleri arasında yer alan ve dil bilgisi bakımından diğerlerine nazaran kavranması daha zor olan bir dildir. İngilizce'ye benzerliğinin olması Latince kökenli kelimeleri ve Latin alt yapısını da bünyesinde bulundurmasına dayanmaktadır. Almanca da en önemli göze görünen dil bilgisi farkları "Artikeller" ve "Prepozisyonlardır."
Atikeller her isme ait olan ve ismin türünü özelliğini belirten ve isimlerden ayrılmayan birer ektir. Her ismin birer artikeli vardır. Bunlar;
Der - Die - Das olup Erkekler için "Der"  Dişiller için "Die" çocuk ve diğer nötürler için ise "Das" tır. Almancayı henüz öğrenmeye başlayanlarımız bu kuralların iler ki aşamada geçeriz olduğununu düşünebilirler. Çünkü duvar, ev, vb... eşya ve nenelerin bile kurallara uymayan artikel almaları ilginç bir durum arz etmektedir. Örneğin; Dişiller için kullanılan " Die" Artikeli bildiğimiz duvar veya kapı içinde kullanılır. (Die Wand / Die Tür) Bazende sebebi anlaşılamayan isimler vardır ki bunlarda alakasız artikeller alırlar. Elektronik eşya isimlerinde olduğu gibi bir çoğu hatta neredeyse hepsi "Der" Artikelini Alırlar. Der Computer, Der Over Projector, gibi fakat elektronik bir eşya ismi olmasına rağmen telefonun artikeli "das" artikelini almaktadır. Örneğin; Das Handy.  Tabi  bunun açıklamasını Modern Almanlar yapmışlar ve şöyle açıklıyorlar.
Almanca'ya dışarıdan girmiş yabancı kelimelerin hemen hemen hepsi das artikelini alırlar. Das Handy (cep telefonu) Das Auto (Araba) vb...
Tabi her "das" artikelini alanlar yabancı kelime değillerdir. Das Hause, Das Buch da olduğu gibi...
Artikeller ismin hallerine göre değişim göstermekte ve okuyucular artikelin değişmiş haline göre ismin durumunu, haline anlamaktadır. Örneğin;
Der - Die - Das: Nomintiv
Den - Die - Das: Akusativ
Dem - Der -Dem: Dativ
Des  - Der - Des: Genetiv
İsmin 4 hali bulunmakta ve bu haller artikellerle yapılmaktadır.
Almanca da Prepozisyonlar
Almanca da önemli yer tutan diğer yapı ise Prepozisyonlardır. Ön ek anlamına gelen bu yapı fillerin, cümlenin yapımında önemli rol oynamaktadır.
Alman Edebiyatı
Alman edebiyatında birçoğumuzun sürekli duyacakları bazı terimler, isimler vardır. "Germanlar" bu topluluğu sürekli duyacağız. Tabi Goethe ve aşklarını da. Romanları, dönemin özelliklerini, devrin insanlarını ve yaşam tarzlarını Avrupa da yaşamı Germen tarihi ve edebiyatında bulacağız. Alman Edebiyatında Mitolojinin ne kadar önemli yer tuttuğunu ve Almanların Yunanlara, Yunan Tarih ve Edebiyatına ne kadar önem verdiklerini de anlayacağız. II. Dünya savaşı sonrası edebiyatta nasıl bir değişim olduğunu bu değişimler dünyanın da nasıl değiştiğini daha iyi kavrayabileceğiz. 60'lı yıllara gelmenin zor olduğunu o yıllarda ki Türk göçünü ve çekilen çileleri işte Alman edebiyatında bulacağız.
Türkiye'da Alman Dili ve Edebiyatı
Türkiye'de birçoğumuzun İngiliz dilinin daha çok ön planda olduğunu biliyorum. Fakat Almanca öğrendiğinizde sizlerde de büyük bir Alman hayranlığının başlayacağından şüphem yok. Dakikliğin ve düzenin   önemli olduğunu hepimiz iyi biliriz. Keşke İngilizce yahut Fransızca yerine Almancadan yabancı kelimeler Türkçeye girseydi diyeceksiniz. Almanca da bulunan o kadar çok kelime var ki şuan dilimize giren yabancı kelimelerin yerine daha hoş uyan. Randövü gibi büyük ya da küçük ünlü uyumuna dahi uymayan bu kelimenin yerine anlamca daha yakın olan ve büyük ünlü uyumuna da uyan “Termin” kelimesi olsaydı daha güzel olmaz mıydı? Ya da otobüs gibi uzun ve uyum sıkıntısı olan bu kelime yerine sadece "Bus" olsaydı.
 

Değerlendirme: 5.0/1
Sayaç: 1623 | Ekleyen: jungnet | Etiket: alman dili ve edebiyatı, Deutsche Literatur und Sprache
Toplam Görüş: 0
avatar