Kategoridekiler: 6
Gösterilenler: 1-6  • Bilindik edebi türlerinden farklı ivmesel edebi yazım türüdür. Yüreğe aniden inen ivmenin akademik manada yazıya dökülmesi durumudur.

    Damlahatnâme Nedir?

    Damlahatnâme, bilindik edebi türlere nazaran farklı bir mantık ve yapıda ortaya çıkmış akademik edebi türdür. ...Devamı...

  • Bilindik edebi türlerin birçoğunu bünyesinde barındırmasıyla farklılık yaratan Damlahatnâme, aynı zamanda kendine özgü edebiyat mantığı ve türevleri de oluşturmuştur. Her biri eserin zenginleştirilmesine ek katkı sağlamaktadır. Bunlar; damla, tevil, otag, yazın, sözce, devriye, şer...Devamı...

  • Damlahatnâme kendine özgü bir kademe yöntemiyle yazılır. Kademeler yapıtın kitap formatında ele alınması gereken başlıklardır. Damlahatnâme, bilindik diğer türler gibi kendine has yazım türüne sahiptir ama daha düzenli ve kuralcı bir mantıkla oluşturulur.

    Bir Damlahatnâme i...Devamı...

  • Damlahatnâmeler bilindik edebi türler aksine daha kapsamlı ve detaycı yazım türüdür ve geniş zaman gerektirmektedir. Bir Damlahatnâme temel olarak aşamalardan oluşur, aşamalar ise bölümlerden. Bir akım ve düzey yöntemiyle bağ kurulmuştur. Başlangıç ve epilog kısmının arasında yer a...Devamı...

  • Kişi Konuşmaları

    Kişilerin konuşmaları birkaç düzende yazılır.

    1. Doğrudan: Kişi Adı: __ “…..” Uzun çizgi ile başlayıp, tırnak içerisinde verilir.

    Misal: Ahmet Bey: __ “Kim geldi?”

    1. A...Devamı...
  • >Külliyat

    +Set

    -Lem’a (Birkaç ciltlik seri)

                -Seri: Dizi + Cilt

                      Sûret (En az ...Devamı...