Ben senin yolunda ölmezem gayrı. Ruhiyatta gönlüm şiardır.
Bilindiği gibi her dönem birçok dil konusunda tartışma ve "sorun" diye nitendirilen birtakım gelişmeler olmuştur. 150 yıl önce yazım, Osmanlı harflerinin okunabilirliği sorun olarak görülürken, akabinde Latin harflerine geçilmiş ve büyük bir kelime haznesi silinmiştir. O dönemlerden sonra da bu konu sorun olarak gündeme oturmuştur. Günümüzde ise yabancı dillerin dilimizdeki etkileri ve yozlaşan dil konuları sorun edilmektedir. Her neslin kendi döneminde bir takım dilsel sorunları olacaktır. Günümüzün büyük sorunu, gelecek kuşaklar için önemsiz ve hatta benimsenmiş bir hal dahi olabilir. Bu görüş çerçevesinde günümüz Türkçesine bakılacak olursa birçok açıdan sorun yaşadığı görülebilir.

Arapça ve Farsçanın etkisinden tam çıkamamış, günümüzde Fransızca ve İngilizce sözcüklerin işgaline uğramış bir dil gibi göze çarpar. Bu husularla birlikte dili kullananlar arasında da bir takım fikir ayrılıkları görülür. Kimisi "Özgün Dil" nidasıyla %100 Öztürkçe sözcükleri benimsemeyi önerirken, kimi de Osmanlı Türkçesinin büyük bir köklü zenginlik içerdiğini savunarak bu dilin önemsenmesi gerektiğini savunur. Bazı kesimler ise daha batıcı yaklaşımla özenti bir hale bürünmüş, Türkçesi var olsa dahi yabancı sözcük kullanmayı ilke edinmiştir. Bazı camialar ise TDK ilkelerine sadık kamayı tercih eder. Ama iki kesim var ki bunlar bu görüşlerden ayrıdır. Birinci kesim hiçbirine önem vermez. Türkçeye de gerekli değeri vermed ... Devamını Okuyun »
Kategori: Gelişi Güzel | Okunma: 990 | Ekleyen: jungnet | Tarih: 10.05.2018 | Yorum (0)

Dil kültür ve var olmanın göstergesidir

Bireyi birey, ulusu ulus yapan en kıymetli unsur dildir. Dil ise kültürel her unsuru bünyesinde barındıran kıymetli bir cevherdir. 
Ey ulus-u hümayun, diline sahip çık ve musikileriyle, özü ve kökeniyle ve dahi dini öğretileriyle benimse. Türkün dili Türkçe, Türkçenin şahı da Türk ulusudur. 
Irkçı ayrım ve kısırlaştırıcılıktan; aşırı özenti bakış açısından arın, arın da dilinin zenginliğini yaşa!

Kategori: Gelişi Güzel | Okunma: 882 | Ekleyen: jungnet | Tarih: 06.05.2018 | Yorum (0)

Bilinç, farkındalık demektir.

Kelimenin anlamsal açıklaması birçok birime göre değişiklik gösterse de ortak genel yargıda “Algı ve bilgilerin zihinde izlenme sürecü” olarak tanımlamak mümkündür. “Şuur” sözcüğü bilincin eş anlamlısıdır. İnsanın kendisini, etrafını, olup btenleri tanıma, algılama, kavrama ve fark etme yetisinin bizzati özgün haline “bilinç” denilir. Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydın biçimde izlendiği süreç olup, bir toplumun ruh etkinliğini ve ruhsal durumunu ifade eder.

Mecazi olarak ise “temel algılama biçimi, temel fikir-görüş” tarif edilebilir. “Bilinç” terimi için ek kelimeyle “farkındalık” sözcüğünü kullanmak mümkündür. Bilincin yerinde olması demek, kontrollü düşünme, gözlemleyerek algılama ve dikkat etmek demektir. Öyle ki, farkında olma, uyanıklık ve tetikte kalma halidir.

Etrafındaki dünyaya tepkime gösterebilen, yanıt veren yetiye sahip her varlık ve canlı için bilinç olgusu söz konusudur. Zihin veya beyinde gelişen ve ulaşılamayan olaylara da “bilinçdışı vaka” denilir.

Kategori: Gelişi Güzel | Okunma: 914 | Ekleyen: jungnet | Tarih: 04.05.2018 | Yorum (0)

Birçok dönemin gelişim ve değişim sürecinde insanlık tarihine damgasını vuran yegane keşifler, teknolojik ürün ve eserler yahut bir takım yeni alışkanlıklar var olmuştur. Öyle ki, bu niteliği değerinden yüksek rağbete sahip gelişimlerin en büyük yapıtlarından ve alışkanlıklarından birisi de film ve sinemadır. Tıpkı buharlı araçların icadı, Amerika’nın keşfi, tekerliğin icat edilmesi, ateşin buluşu gibi İnternet, televizyon ve bir takım keşifler de insanlık tarihinde büyük öneme sahip olmuştur. Medeniyet evresinin gerçek manada değişmesine, şekillendirilmesine ve hatta yönetilip, kıvama getirilmesininde büyük rol oynadığı birçok uzman ve aydın tarafından kuşkusuz kabul görmektedir. Film sanatı ve sinema sektörü, günümüzde büyük öneme sahip olan ve geniş iş hacmi ile dev kitlelere istihdam sağlayan bir alışkanlık halini almıştır. Sinemaya ömründe en az bir defa dahi olsun gitmeyen, bir tane dahi film seyretmeyen neredeyse kimse yoktur. 
Film çekimi, yorumlaması, yayınlaması ve seyretmesi gibi farklı eylemsi olgular olmasına rağmen, tüm bu eylemler alışkanlık ve iş olanağına dönüşmüş durumdadır. Tiyatro sanatından perdeleme, sahneleme gibi gösteri sanat olgusundan günümüze uzanan bir geçmişe sahiptir. Sahne ve perde alışkanlığı, dijital ve teknolojik unsurlarla ilk video teknolojisinin gelişimine vesile olunulmuştur. İlkleri kısacık videolar, kayıtlar halinde başlayan film teknolojisi, perdede gösterim ve teknoloji ile bütünleşmesi neticesinde de yegane sinema o ... Devamını Okuyun »
Kategori: Gelişi Güzel | Okunma: 879 | Ekleyen: jungnet | Tarih: 29.04.2018 | Yorum (0)

Ya gerçek sandıklarımız yalandan ibaretse?
Gerçeklik

Kızıl bir gökyüzü hayal edin. Onun içinden parıldayan yıldızları ve karanlık gökkuşağını. İşte bunun altında bir kubbe var ve ben oradan sizlere bu satırları yazıyorum. Size tüm kalıp ve yaptırımlardan uzan zamanı olmayan bir esnada tüm bu olup bitenleri anlatıyorum. Ben, bu yapıtın yaratıcısı, sanatın sanatkarıyım. Şu anda hangi evren, alem veya boyuttan bu anlattıklarıma kulak verdiğinizi bilmeden tüm olup biteni ve hakikati sizlerle paylaşacağım.

Karanlık ama çok karanlık bir gündüz vaktiydi. Kendi yolunda giden bir güvercin ile gök yüzünde karşılaşmıştı. O bir kartal veya leylek değildi. Modern teknoloji çağından kalma bir uçak, dron veya hayal edebileceğiniz başka bir şey de değildi. O içerisinde ruh, nefis ve zümreyi taşıyan; hem insan, hem hayvan hem de bir ruh olan bir varlıktı. Tarifi olanaksız, kavranması imkansız bir varlık zümresiydi. Aslında tüm yaratılanların özünde olduğu gibi, o da yalnızca sıradan bir varlık zümresiydi.

Her şey o vakti seherde güvercinle karşılaşmadan önce veya tam zamanlı başlamıştı. Kimi alemde yüzyıllar evvel, vakti an olan zaman boyutunda kısa süre önce, bir evrende hemen şimdi, başka evrende ise uzun bir zaman önce olmuştu. Ama olan o karşılaşmadan hemen önce olmuştu.

Dünyaya geleli çok uzun zaman olmuştu. Güneşin doğuş ve batışını 2 ... Devamını Okuyun »

Kategori: Gelişi Güzel | Okunma: 900 | Ekleyen: jungnet | Tarih: 17.03.2018 | Yorum (0)

Simülasyon ve Gerçek Hayat
Simülasyon ve Gerçek Hayat

Yazmak ve yeni bir şeyler ortaya çıkarmak istiyorum. Sürekli bu dürtü ve yaratıcılık arzusu içerisindeyim. Zihinsel ve ruhen bedenselliğimdekinden çok daha farklı bir algı ve yaşam içerisine girmem gerektiği düşüncesindeyim. Elimde olmadan bu olguya kendimi kaptırıyorum. Var olan bir gerçekliği, var olmayan gerçeklikle bilinmez bir simülasyon içerisinde arıyor gibiyim.

 

Rüyalar içinde rüya, yalan ve gerçek olmayan bir simülasyon içerisinde gerçek olduğunu sandığım bir hayat ki, bunun içerisinde olmayan hayali yaşamlar ve gerçek olduğu sanılan gerçeklik dışı algılar çepe çevre etrafımı sarmış. Bazı gerçekler var. Ama bu simülasyondaki diğer kişiler bunları görmezden geliyor. Umursamıyor ve hatta deli, ucube saçmalığı olarak görüp, bize hasta gözü ile bakıyor. Yoksa onlar da mı bu simulasyondaki gerçek kişilerin yansıması veya simolasyon gibi hayali oluşturulmuş karakterler mi? Simülasyon sahibin kurguladığı karakterler mi?

 

Kendi yapay zeka ve iradesini kullanabilen bir simülasyon karakteriyim galiba. Kendimce uyuyan ve rüyalar görebilen bir simülasyon karak ... Devamını Okuyun »

Eklenti: Görsel 1 ·Görsel 2
Kategori: Gelişi Güzel | Okunma: 1558 | Ekleyen: jungnet | Tarih: 14.03.2018 | Yorum (0)

New Serie from Germany that DARK
I have been hear a new serie in my office. That is from Germany, so it made in Germany. It can be fine for me, I thought. I started to search for the watching. I will watch it in German with English subtitle. 
And now while I watch it, I am writing too. It sees so nice. Because of this Serie, my language can be develop. So, I will watch it. 
I will try to write again about this issue. Also if I find the movies, I will upload to youtube and publish them on my web page too. 
Eklenti: Görsel 1 ·Görsel 2
Kategori: Gelişi Güzel | Okunma: 911 | Ekleyen: jungnet | Tarih: 14.02.2018 | Yorum (0)

Rastgelelik.com platform sitemle birlikte kendi resmi web sitemde de birkaç değişiklik yapayım dedim. Birçok yazı ve kategoriyi ve de görsel materyali silerek işe başladım. Tema ve tasarımı değiştirip, üç ana kategoride devam etmeye karar verdim. Dilimce bölümünde Almanca ve İngilizceyi öğrenme ve öğretme anlatımlarına yerverecek, Sözlük bölümünde ise teknik, kalite, vaka ve edebiyata ilişkin Almanca, İngilizce ve Türkçe sözlük platformu kurmaya çalışacağım. Vaka-Kalite bölümünde ise kendi işimle ilgili paylaşımlara yer vereceğim. Türkiye'de daha önce eşi bulunmayan bu alanla ilgili ilk kaynakları oluşturmaya özen göstereceğim. Bilindik site ve kaynaklarda olduğu gibi Almanca ayrı, İngilizce Ayrı öğrenmek ve öğretmek yerine, bu her iki dili de aynı süreçte öğrenip, geliştirmek isteyenlere destek olmak için Dilimce Bölümünü kurdum. Bu bölümde bu alana ağırlık vereceğim. Ayrıca yapılarla ve konularla ayrıca anlatımlar sunmaya gayret göstereceğim. 

Her fırsatta yeni bir sözcük ekleyerek sözlüğümü de zenginleştireceğim. Bana konuyla ilgili sorularınızı, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. 
Kategori: Seyir Defteri | Okunma: 827 | Ekleyen: jungnet | Tarih: 13.02.2018 | Yorum (0)

Kısa bir not yazalım. 
Sitemde tema, platform ve içerik olarak genel bir değişikliğe gidiyorum. Yakında dilimce, sözlük, gökçeyazın ve Kalite-Vaka kategorileri altında özgün paylaşımlara yer vereceğim. Almanca ve İngilizceyi bir arada öğrenmeye ve öğretmeye gayret göstereceğim. 

Detayları yakında yine paylaşıyor olacağım. 
Okunma: 726 | Ekleyen: jungnet | Tarih: 09.02.2018 | Yorum (0)

Yenilenmeye ve Değişmeye Devam Edeceğiz.
Gerek yaşam, gerek kariyer ve gerekse bilgi dağarcığı bakımında sürekli yenilenmekte fayda var. Dinç kalmak ve daima ileriye dönük yaşamak için bana göre bu şart. Bu nedenle kariyerimdeki değişiklikle beraber gelen yaşam ve akabinde bilgi dağarcığımın değişimi, nitekim çalışma ve uğraşlarımda da değişime sebep oluyor. Önce soyut, ardından somut adımlarla Websitemi, çalışma ve projelerimi şekillendiriyor, baştan aşağıda yeniliyorum.

Birçok yazı ve içerik, rağbet görüyor olmasına rağmen gözetmeksizin silinmiş veya pasife çekilmiştir. Sitenin tasarımıyla birlikte kategorilerde de düzenleme yapılmıştır. Yine değişim devam ediyor ve silinecek birçok içerik daha var. Almanca ile ilgili birçok içerik en çok rağbet görmesine ve tıklanıp okunmasına rağmen silinmiştir. Yeniden daha anlaşılır ve devamı gelen veri oluşumuna yöneleceğim. Bu hususta sıkça 404 - Hata sayfası görme ihtimali yüksektir. Bunun için de daimi okurlarımdan özür diliyorum. Fakat çok daha iyi olacağından emin olabilirsiniz. 

Ayrıca yakın zamanda hayata geçirdiğim "Rastgelelik.com" sitemi de ziyaret edebilirsiniz. 
Okunma: 831 | Ekleyen: jungnet | Tarih: 30.01.2018 | Yorum (0)

« 1 2 3 4 ... 9 10 »